/Dress-

code: Casual Sunday

Love you, love you not, love you, love you not, love you, love you not, love you...

"Jeg, meg og mitt: Don Juan sitt" En bekant från norr berättade hur hon sedan barndomen samlat på sig små ting och gåvor hon fått genom åren. Att gå miste om dem, säger hon, känns för henne som att förlora sitt egenvärde.

"Jeg, meg og mitt: Don Juan sitt" En annan bekant jag känner, från samma trakt, får också gåvor ibland. Men behåller hon en gåva, menar hon att hon blir bunden av den, och förlorar på så sätt sitt egenvärde.

AKS i Lillestrøm
AKS i Lillestrøm

Akershus Kunstsenter

Around Lillestrøm
Around Lillestrøm

Berlin
Berlin

"Dresscode: Casual Sunday"

Berlin
Berlin

"Dresscode: Casual Sunday"